Laiks: 2014.gada 29.oktobris, plkst.11.00.
Vieta: Ministru kabineta bibliotēka, 4.stāvs, 459.telpa, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Par Valdības deklarācijas tapšanas procesu

Anrijs Matīss

Satiksmes ministrs

2.

Apstiprināt 24.09.2014. sēdes protokolu

Elita Dreimane

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja

3.

Apstiprināt 29.10.2014. sēdes darba kārtību

Elita Dreimane

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja

4.

Gunta Robežniece

Kultūras ministrijas Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte

5.

Irita Lukšo

Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja

6.

Guntra Želve

Finanšu ministrijas EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece

7.

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

Elita Dreimane

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja

 

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984
laura.titane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv