Laiks: 2015.gada 29.aprīlis plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Ministru prezidentu zāle, 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.   

Apstiprināt 25.03.2015. sēdes protokolu un 29.04.2015. sēdes darba kārtību

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

2.   

Rudīte Osvalde

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

3.   

Informatīvs ziņojums par gatavošanās gaitu Austrumu partnerības samitam Rīgā.

Andrejs Karpovičs

Ārlietu ministrijas

Valsts sekretāra biroja trešais sekretārs

4.   

KNAB priekšnieka vērtēšanas gaita un rezultāti

Kitija Bite

Latvijas Juristu apvienība

5.   

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Tālr.67082929, mob.29355984