Laiks: 2015.gada 28.oktobrī plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.          

Apstiprināt 30.09.2015. sēdes protokolu un 28.10.2015. sēdes darba kārtību

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda padomes vadītāja vietniece

2.          

Informatīvs ziņojums par ES jaunatnes konferences rekomendācijām

Rekomendācijas

Vilis Brūveris

Latvijas Jaunatnes padomes Starptautiskās programmas direktors

3.          

NVO sadarbības iespējas un

risinājumi bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā 2015 (Rezumē no 26.10 NVO diskusijām)

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda padomes vadītāja vietniece

4.          

Par Memoranda padomes 2016.gada darba plāna sagatavošanas procesu

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda padomes vadītāja vietniece

5.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

  • Par Memoranda padomes pārstāvību Uzraudzības komitejā

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda padomes vadītāja vietniece

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Tālr.67082929, mob.29355984