Laiks: 2015.gada 28.augustā plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.          

Apstiprināt 29.07.2015. sēdes protokolu un 28.08.2015. sēdes darba kārtību

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

2.          

Par Latvijas NVO fonda aktualitātēm

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

 

Daces Melbārde

Kultūras ministre

3.          

Raivis Bremšmits

VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors

 

Pārstāvji no biedrībām:

„Attīstības centrs ģimenei”

„ Latvijas Privāto pirmsskolu asociācija”

„Vecāki par izglītību”

4.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Tālr. 67082929, mob.29355984
www.mk.gov.lv