Laiks: 2015.gada 27.maijs plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.   

Apstiprināt 29.04.2015. sēdes protokolu un 27.05.2015. sēdes darba kārtību

Elita Dreimane

Valsts kancelejas direktore,

Memoranda padomes vadītāja

2.   

Informatīvais ziņojums

Irita Lukšo

Finanšu ministrijas

Nodokļu administrēšanas un

grāmatvedības politikas departamenta

Metodoloģijas un grāmatvedības

politikas nodaļa vadītāja

3.   

 

 

 

Anita Kleinberga

Kultūras ministrijas

Sabiedrības integrācijas departaments

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja

4.   

Par nevalstiskā sektora iesaisti korupcijas apkarošanā: pirmie secinājumi pēc OECD vizītes Latvijā par NVO lomu privātā sektora korupcijas apkarošanā

Laila Medina

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

5.   

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

6.   

Dmitrijs Skačkovs

Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs

7.   

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Elita Dreimane

Valsts kancelejas direktore,

Memoranda padomes vadītāja

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984
www.mk.gov.lv