Laiks: 2014.gada 27.augusts, plkst.11.00. Vieta: Ministru kabineta Ministru prezidentu zālē, 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 30.07.2014. sēdes protokolu

E.Dreimane

2.

Apstiprināt 27.08.2014. sēdes darba kārtību

E.Dreimane

3.

Aktuālākā informācija par Darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"

Finanšu ministrijas

pārstāvis

4.

Sociālās uzņēmējdarbības definīcijas attīstība

Daina Fromholde, Labklājības ministrija

5.

Par SIF pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai projektu iesniedzējiem un īstenotājiem

Aija Bauere, SIF sekretariāta direktore

6.

Prezentēt Finanšu ministrijas izstrādāto grozījumu Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” projektu pēc saņemtajiem iebildumiem un priekšlikumiem no NVO

Irita Lukšo, Finanšu ministrija

7.

Dažādi. Nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

E.Dreimane

 

Maija Lāce
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082924, 29146065
E-pasts: maija.lace@mk.gov.lv