Laiks: 2014.gada 26.novembris, plkst.11.00
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 29.10.2014. sēdes protokolu

Inta Šimanska

2.

Apstiprināt 26.11.2014. sēdes darba kārtību

Inta Šimanska

3. 

VARAM informatīvais ziņojums par koncepcijas projektu „Koncepcija par dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas referente Dace Ozola

4.

Latvijas juristu apvienības ziņojums par „Uzņēmuma reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi”

Latvijas juristu apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka

5.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai vadītāja

Inese Vaivare

6.

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

Inta Šimanska

 

 

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984
laura.titane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv