Laiks: 2015.gada 25.novembrī plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.          

Apstiprināt 28.10.2015. sēdes protokolu un 25.11.2015. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.          

(Meksika 27.-29.11.2015.)

Artūrs Sviridovs

Ārlietu ministrijas

Amerikas un Karību valstu nodaļas

Trešais sekretārs

3.          

Kristīne Ābola

VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja

4.          

Par Memoranda padomes 2016.gada darba plāna sagatavošanas procesu

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

5.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs