Laiks: 2015.gada 25.marts plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr1.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.   

Apstiprināt 25.03.2015. sēdes darba kārtību

Eva Upīte

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos

2.   

Progresa ziņojums par paveiktajiem un vēl plānotajiem pasākumiem administratīvo barjeru novēršanai ES struktūrfondu apgūšanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Linda Barbara

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

3.   

SIF ziņojums par 2015.gadā plānotajiem projektiem un iespējām nevalstiskajām organizācijām finansējuma apgūšanai

Linda Mežviete

Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas vadītāja

4.   

Ziņojums par „NVO Foruma- Rīga 2015” rezultātiem un „Ceļa kartes” sabiedrības līdzdalībai tālāko virzību

Alda Sebre

Sabiedrības integrācijas fonds;

Andris Gobiņš

Eiropas Kustība Latvijā

5.   

Ziņojums par Koncepciju par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei (VSS-976)

Sigita Poželaite

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija

6.   

KNAB priekšnieka vērtēšanas atskaite

Kristīne Rupeika

Latvijas Juristu apvienība

7.   

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Eva Upīte

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984