Laiks: 2016.gada 24.februārī plkst. 11:30

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 27.01.2016. sēdes protokolu un 24.02.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.          

Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna

Māris Kučinskis
Ministru prezidents

3.          

Gints Kauniste

4.          

Labklājības ministrijas ziņojums par iniciatīvu “Jauniešu garantija”- kā attīstījusies jauniešu iesaiste darba tirgū un 2014./2015.gada sasniegtie rezultāti

Aļona Nikolajeva
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte

5.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs