Laiks: 2015.gada 23.decembrī plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.          

Apstiprināt 25.11.2015. sēdes protokolu un 23.12.2015. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.          

Par lēmumu pieņemšanas procesu un “green paper” efektivitāti

Eva Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

3.          

Māra Sīmane

PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

4.          

KM informatīvs ziņojums “Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012. – 2018.gadam īstenošanas starpposma 2012. – 2014.gadā novērtējumu”

KM pārstāvis

5.          

FM un VID ziņojums par tikšanās ar NVO “Par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā” rezultātu un jautājuma virzības progresu

Finanšu ministrijas un VID pārstāvji

6.          

Par Memoranda padomes 2016.gada darba plānu

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

7.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs