Laiks: 2020. gada 29. jūlijs plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Plānotā darba kārtība:

N.p.k. Jautājums Ziņo / uzaicinātie
1. 17.06.2020. sēdes protokola un 29.07.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
2. Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātes  Kristīne Zonberga 
Aktīvo iedzīvotāju fonda padomes priekšsēdētāja
Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore
3. Par Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem darbam Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
4. Ziņojums par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējumu

Anita Kleinberga
Kultūras ministrija

5. Dažādi:
  1. nākamās sēdes norises laiks (26.08.2020. pkst.11.00) 
  2. darba kārtība 
Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
  • prezentācija par Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātēm, prezentēs K.Zonberga;
  • prezentācija par informatīvo ziņojumu „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas novērtējums”, prezentēs A.Kleinberga

Pielikumi

  • Informatīvais ziņojums „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums”
  • Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji