Informācija par OECD Innovative Citizen Participation Network Laiks: 2020. gada 28. oktobris plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1. 30.09.2020. sēdes protokola un 28.10.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
2.

Progresa ziņojums par Atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2021.–2022. gadam apņemšanos īstenošanu
Prezentācija
Pētījums par deliberatīvajām sabiedrības līdzdalības metodēm 
Informācija par Civil Space Scan
Informācija par OECD Innovative Citizen Participation Network 
Kopsavilkums latviešu valodā

Inese Kušķe
Valsts kanceleja

3. Dažādi:
  1. Par priekšlikumiem Memoranda padomes darba plānam 2021.-2023.gadam;
  2. Par Memoranda padomes ikgadējo konferenci;
  3. nākamās sēdes norises laiks (25.11.2020. pkst.11.00) un darba kārtība
  4. un citi jautājumi
Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
Andris Gobiņš
Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents