Laiks: 2020. gada 27. maijs plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Plānotā darba kārtība:
 

N.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1. 13.05.2020. sēdes protokola un 27.05.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
2.

Par konceptuālo ziņojumu "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums". 

(Konceptuālais ziņojumsMK rīkojumsizziņa).

Andris Vītols 
Tieslietu ministrija
3.

Par jaunā Memoranda padomes modeļa darbības uzsākšanu un potenciālajiem finansējuma avotiem. 
 

Valsts kanceleja
Kultūras ministrija
Finanšu ministrija
4. Dažādi:
  1. Nākamās sēdes norises laiks (17.06.2020. pkst.11.00) 
  2. darba kārtība (Kultūras ministrijas ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi)
Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs