Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2020. gada 26. februāra sēdes darba kārtība.

Laiks: 2020. gada 26. februāris plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Nr.p.k.

Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1. 29.01.2020. sēdes protokola un 26.02.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Memoranda padomes vadītāja vietniece

2. Par Pašvaldību likuma izstrādi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

3. Memoranda padomes darba plāns 2020. gadam

Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Memoranda padomes vadītāja vietniece

4.

Dažādi:
Nākamā sēde 2020. gada 25. marts, plkst. 11.00.