Laiks: 2020.gada 22.aprīlī, plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Plānotā darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1.

26.02.2020. sēdes protokola un 22.04.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.

Par Memoranda padomes vēlēšanu rezultātiem

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

3.

Iepriekšējā sasaukuma Memoranda padomes ceļa vārdi jaunievēlētajai padomei, t.sk. memoranda padomes darba plānā iekļautie uzdevumi 2020.gadam

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

 

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

 

4.

Par Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšanu

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

5.

Par Covid-19 izraisītās krīzes negatīvo seku mazināšanu Latvijas biedrību un nodibinājumu darbam

Valsts kanceleja
Finanšu ministrija

6.

Par aktualizētā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas modeļa ieviešanu

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

 

Informatīvie jautājumi

 

7.

Dažādi:

  1. Informācija par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā" virzību
  2. Nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs