Laiks: 2020. gada 17. jūnijs plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Plānotā darba kārtība:

N.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1. 27.05.2020. sēdes protokola un 17.06.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents,
Memoranda padomes vadītāja vietnieks

2. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 

Anita Kleinberga
Kultūras ministrija

3. Dažādi:
  1. nākamās sēdes norises laiks (29.07.2020. pkst.11.00) 
  2. darba kārtība 

Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks

Pielikumi