Laiks: 2020.gada 13.maijā, plkst. 10:30

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Plānotā darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1. 22.04.2020. sēdes protokola un 13.05.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
2. Par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu valsts pārvaldes iestādēs 
Apkopojums no ministriju sniegtās informācijas par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu 2020.gadā
Valsts Kanceleja
3. Par aktualizētā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas modeļa ieviešanu Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
4. Par Covid-19 izraisītās krīzes negatīvo seku mazināšanu Latvijas biedrību un nodibinājumu darbam Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas Pilsniskā alianse"
Finanšu ministrija
Ekonomikas ministrija
  Informatīvie jautājumi  
4.

Dažādi:

  1. Pārstāvja izvirzīšana darbam attīstības sadarbības granta projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā saskaņā ar Ārlietu ministrijas izteikto lūgumu; Ārlietu ministrijas vēstule Memoranda padomei
  2. Par konkursa norisi Latvijas pārstāvju izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā"
  3. Nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība
Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks

Pielikumi