Laiks: 2019. gada 30. oktobrī plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Plānotā darba kārtība:

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/uzaicinātie
1. 25.09.2019. sēdes protokola un 30.10.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Memoranda padomes vadītāja vietniece

2. Par pārtikas izplatīšanu pēc minimālā derīguma termiņa beigām

Zemkopības ministrija

3. Valsts kontrole
4. Galvenās tendences iedzīvotāju iesaistē un finansējuma piešķiršanā Latvijas pašvaldībās
5. Par visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu un NVO lomu tajā Aizsardzības ministrija
6.

Dažādi:

Nākamā sēde 2019. gada 27. novembrī, plkst. 11.00.

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse",

Memoranda padomes vadītāja vietniece