Laiks: 2019. gada 28. augustā plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Plānotā darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums Ziņo/Uzaicinātie
1.

26.06.2019. sēdes protokola un 28.08.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Memoranda padomes vadītāja vietniece

2. Pārresoru koordinācijas centra informācija par Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes progresu

Pēteris Vilks

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

3.

Finanšu ministrija

4.

Ilze Znotiņa

Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja

Pārstāvis no Tieslietu ministrijas un

Latvijas Pilsoniskās alianses

5.

Inese Kušķe

Valsts kancelejas

Valsts pārvaldes politikas departaments

6.

Dažādi:

Nākamā sēde 2019. gada 25. septembrī, plkst. 11.00.

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Memoranda padomes vadītāja vietniece