Laiks: 2019. gada 27. martā plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Nr.p.k.

Jautājums    Ziņo/Uzaicinātie
1. 

30.01.2019. sēdes protokola un 27.03.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Kristīne Zonberga
Biedrība “Latvijas    Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

2.

Pārresoru koordinācijas centra informācija par:
Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes progresu
Sabiedrības iesaisti valdības rīcības plāna izveidē

Pēteris Vilks
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

3.

Par valsts budžeta programmas ''NVO fonds'' pasākumu ieviešanu 2018. gadā rezultātiem un izvērtējumu.

Jautājuma izskatīšana atlikta.

Sabiedrības integrācijas fonds,
Kultūras ministrija

4. 

Dažādi:

Informācija par Memoranda padomes darba grupu nevalstisko organizāciju un sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošās vides pārskatīšanā

Nākamā sēde 2019. gada 24. aprīlī, plkst. 12.00.

Kristīne Zonberga
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece