Laiks: 2019. gada 24. aprīlī plkst. 12.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

 

Nr.

p.k.

Jautājums Ziņo/ Uzaicinātie
1.

27.02.2019. sēdes protokola un 24.04.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.

Par valsts budžeta programmas ''NVO fonds'' pasākumu ieviešanu 2018. gadā rezultātiem un izvērtējumu.

Informācija par 2018. gadā īstenotajām programmām, kuru mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. 

 

Aija Bauere

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

Linda Mežviete

Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas vadītāja

Kultūras ministrija

3.

Dažādi:

Nākamā sēde 2019. gada 29. maijā plkst. 11.00.

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs