Laiks: 2018. gada 30. maijs plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

 

 

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 18.04.2018. sēdes protokolu un 30.05.2018. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

Ziņojums par nevalstiskā sektora attīstības tendencēm un problemātiku 

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

3.

Informācija par patiesā labuma guvēju norādīšanu biedrībām un nodibinājumiem

Biedrības patiesā labuma guvēja norādīšana atbilstoši kredītiestāžu saistošajiem normatīvajiem aktiem

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju sagatavotie materiāli:

Laima Letiņa

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Sanda Liepiņa

Edgars Pastars

Biedrība "Latvijas Komercbanku asociācija"

4.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana nevalstisko organizāciju darbā

Daiga Avdejanova

Datu valsts inspekcija

5.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece