Laiks: 2018. gada 31. oktobris plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

 

1.

Apstiprināt 26.09.2018. sēdes protokolu un 31.10.2018. sēdes darba kārtību

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Diskutējamie jautājumi

2.

Ziņojums un diskusija par darba grupas nevalstisko organizāciju sektora aktuālās problemātikas risināšanai rezultātiem

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum"

3.

Informācija (skatīt zemāk) un diskusija par Memoranda padomes darba plāna 2018. gadam izpildi

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

4.

Diskusija par Memoranda padomes darba plāna 2019. gadam izstrādi

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

5.

Par Vispārējās valdības budžeta plāna projektu un 2019. gada budžeta sagatavošanas procesu 

Finanšu ministrija

6.

Par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” (VSS-490) 

Iekšlietu ministrija