Laiks: 2018. gada 26. septembris plkst. 13:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

 

1.

Apstiprināt 26.09.2018. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

 

2.

Par Memoranda padomes vēlēšanu rezultātiem

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

 

3.

Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanas

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

 

4.

Aktuālā informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta  programmu “NVO fonds” 

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse"

5.

Sabiedriskā labuma organizāciju priekšlikumi* finansēšanas modeļa uzlabošanai

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse"

6.

Par Sabiedriskā labuma organizāciju regulējuma pilnveidošanu

Finanšu ministrija:

Olga Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore.

Irita Lukšo, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta Sabiedrības interešu politiku nodaļas vadītāja.

Gundega Kalvāne, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta Sabiedrības interešu politiku nodaļas vecākā referente.

 

 

7.

Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības modeļa pilnveidi. Darba grupas līdzšinējo darbību un galvenajiem secinājumiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

 

8.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

 

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs