Laiks: 2018. gada 19. decembris plkst. 11.00
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

 

1.

Apstiprināt 28.11.2018. sēdes protokolu un 19.12.2018. sēdes darba kārtību

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

Labklājības ministrija

 

3.

Memoranda padomes deleģēto pārstāvju Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā, Nacionālā trīspusējas sadarbības padomes sēdēs darbības pārskati

VSS - Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

MKK – Kirils Solovjovs

Biedrība “Latvijas Studentu apvienība”

NTSP – Elīna Pinto

Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”

4.

Pārresoru koordinācijas centrs

5.

Par Memoranda padomes darba plāna 2019. gadam izstrādi

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

6.

Dažādi:

Informācija par Memoranda padomes darba grupas (par nevalstisko organizāciju un valsts sektora rosinātajiem jautājumiem, kas skar nevalstisko organizāciju finansējuma jomu uzsākto) darbību.

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Memoranda padomes darba grupa par NVO finansēm un SLO
* Memoranda padomes darba plāna 2018. gadam 2.5. punkts. Informatīvs ziņojums par "Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam" izvērtējumu, t.sk. informācija par plānoto procedūru un laika grafiku politikas plānošanas dokumenta izstrādei nākamajam periodam un nevalstisko organizāciju iespējām iesaistīties tā izstrādē.