Laiks: 2018. gada 18. aprīlis plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 28.03.2018. sēdes protokolu un 25.04.2018. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

2.

Par sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā

Jana Salmiņa

Finanšu ministrija

3. 

Dažādi:

  1. Aktuālā informācija par Latvijas ziņojuma Apvienoto Nāciju Organizācijai par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu izstrādes gaitu;
  2. Papildus ziņojuma izstrāde par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā - iesaistes iespējas;
  3. Aktuālā informācija par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019. - 2020.gadam;
  4. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Vladislavs Vesperis

Pārresoru koordinācijas centrs

Inese Vaivare

Biedrība "Latvijas platforma attīstības sadarbībai"

Inita Pauloviča

Kultūras ministrija

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs