Laiks: 2017. gada 30. augustā plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļajā zālē, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 28.06.2017. sēdes protokolu un 30.08.2017. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.

Par Memoranda padomes deleģētiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

3.

Par konsultatīvo padomju vadlīnijām (saskaņā ar Memoranda padomes darba plāna 2017. gadam 2.1. uzdevumu)

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas pilsoniskā alianse"

Informatīvie jautājumi

4.

Ieva Raboviča

Finanšu ministrija

5.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece