Laiks: 2017. gada 29. novembrī plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 25.10.2017. sēdes protokolu un 29.11.2017. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās 2018. gadā

Airīna Dreimane

Labklājības ministrija

3.

Ziņojums par NAP 2020 vidusposma izvērtējuma rezultātiem

Pēteris Vilks

Sigita Sniķere

Pārresoru koordinācijas centrs

4.

Ziņojums par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā

Līga Buceniece

Izglītības un zinātnes ministrija

Ineta Upeniece

Valsts izglītības satura centrs

5.

Par Atvērtās pārvaldības partnerības 3. Latvijas rīcības plānu: turpmākā rīcība līdz 2019. gadam 1. pusgadam

Inese Kušķe

Valsts kanceleja

6.

Dažādi:

  1. informācija par integrācijas plānošanas dokumenta izstrādes grafiku;
  2. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Inita Pauloviča

Kultūras ministrija