Laiks: 2017. gada 29. marts plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 01.03.2017. sēdes protokolu un 29.03.2017. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

"Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai"

Elīna Celmiņa

Labklājības ministrija

3.

Aktuālā informācija par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021. gadam izstrādes gaitu

Ilmārs Šņucins

Taisa Trubača

Finanšu ministrija

4.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece