Laiks: 2017. gada 28. jūnijs plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1. 

Apstiprināt 24.05.2017. sēdes protokolu un 28.06.2017. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.  

Valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" prioritātes 2018. gadam* (saskaņā ar Memoranda padomes darba plāna 2017. gadam 1.3. uzdevumu)

Inese Siliņa
Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"

3. 

Par konsultatīvo padomju vadlīnijām* (saskaņā ar Memoranda padomes darba plāna 2017. gadam 2.1. uzdevumu)

Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas pilsoniskā alianse"

Informatīvie jautājumi

4. 

Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezultāti un iespējas tos īstenot (pasākumā tika nodrošināta divu darba grupu norise saskaņā ar Memoranda padomes darba plāna 2017. gadam 2.3. un 3.8. uzdevumiem)

Anita Seļicka
Biedrība "Latvijas Lauku forums"

Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas pilsoniskā alianse"

Daiga Zaķe
Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"

5.

Aktuālā informācija* par Atvērtās pārvaldības partnerības 3. Latvijas rīcības plāna izstrādi

Inese Kušķe
Valsts kanceleja

6.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs