Laiks: 2017. gada 26. aprīlis plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 29.03.2017. sēdes protokolu un 26.04.2017. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.

Par Memoranda padomes darba plānu 2017.gadam

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

3.

Par Memoranda padomes pārstāvju deleģēšanu

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

4.

Jaunās nodokļu politikas ietekme uz ziedošanas regulējumu

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

Informatīvie jautājumi

5.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Memoranda padomes sēžu grafiks* 2017.gadā

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs