Laiks: 2017. gada 25. janvāris plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 14.12.2016. sēdes protokolu un 25.01.2017. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.

Informācija par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

"Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

Anda Smiltēna

Tieslietu ministrija

3.

Kultūras ministrijas aicinājums* izvirzīt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvi dalībai Sabiedriskā labuma komisijas pretendentu izvērtēšanas komisijā atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā"

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

Informatīvie jautājumi

4.

Par Memoranda padomes vēlēšanām

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

5.

Par Memoranda padomes rīkoto konferenci

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

6.

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.