Laiks: 2017. gada 24. maijs plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 26.04.2017. sēdes protokolu un 24.05.2017. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.

Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību* (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

3.

Aktuālā informācija saistībā ar EEZ/NOR finanšu instrumenta plānošanu

Edgars Šadris

Finanšu ministrija

4.

Dažādi:

  1. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.
  2. Informācija par Valsts pārvaldes pakalpojumu auditu

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Vija Gurkovska

Finanšu ministrija