Laiks: 2017. gada 20. decembris plkst. 10:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 29.11.2017. sēdes protokolu un 20.12.2017. sēdes darba kārtību

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

2.

Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas gaitu Latvijā

Māra Sīmane

Pārresoru koordinācijas centrs

Inese Vaivare

Biedrība "Latvijas platforma attīstības sadarbībai"

3.

Par Memoranda padomes darba plānu 2017. gadam – īstenošana* un plānotais 2018. gadā

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja 

4.

Dažādi:

  • Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība;
  • Memoranda padomes sēžu grafiks 2018. gadam

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs