Laiks: 2017. gada 1. marts plkst. 12.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1. 

Apstiprināt 25.01.2017. sēdes protokolu un 01.03.2017. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2. 

Par Memoranda padomes vēlēšanu rezultātiem

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

3. 

Par Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšanu

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

4. 

"Par NAP2020 starpposma novērtēšanu: metodoloģija un īstenošanas gaita"

Sigita Sniķere

Pārresoru koordinācijas centrs

5. 

Ziņojums par NVO fonda ieviešanas gaitu, problēmām, finansējuma apguves rādītājiem u.c.

Linda Mežviete

Sabiedrības integrācijas fonds

6. 

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs