Laiks: 2016. gada 30. novembris plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 23.11.2016. sēdes protokolu un 30.11.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

 2. 

Par jautājuma virzību mednieku NVO nozarē 

Rihards Bunka

Biedrība "Latvijas Juristu apvienība"

3.        

Informācija par EEZ/NOR finanšu instrumentu nākamā perioda plānošanas aktualitātēm

Edgars Šadris

Finanšu ministrija

4.        

NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas pārstāvju rekomendācijas fonda ieviešanai un pārvaldībai

Kristīne Zonberga

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

   5.          

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

Māris Baltiņš

Sarmīte Pāvulēna

Valsts valodas centrs

6.      

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs