Laiks: 2016. gada 29. jūnijā plkst. 11.00
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.     

Apstiprināt 25.05.2016. sēdes protokolu un 29.06.2016. sēdes darba kārtību

Rasma Pīpiķe

Biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.          

  1. Ziņojums par NVO fonda ieviešanas gaitu, problēmām, finansējuma apguves rādītājiem, kā arī nākotni
  2. NVO fonda stratēģija 2017.-2018.gadam

Linda Mežviete
Sabiedrības integrācijas fonds

 

3.          

Aktuālā informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.plānošanas perioda prioritātes “Pilsoniskās sabiedrības fonds” virzību, to skaitā, š.g. 9. jūnija sarunu rezultātiem un turpmāk plānoto rīcību

Edgars Šadris
Finanšu ministrija

 

Informatīvie jautājumi

4.          

Pētījuma rezultātu prezentācija “Dati par pilsonisko sabiedrību: Eiropas sociālā pētījuma rezultāti”

Ilze Trapenciere
LU Filozofijas un socioloģijas institūts

5.       

Konceptuālais ziņojums „Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas”

Solvita Vēvere
Kultūras ministrija

6.          

Dažādi:

  1. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība
  2. Memoranda padomes iekšējā kārtība "Par nevalstisko organizāciju pārstāvja izvirzīšanas kārtību un kritērijiem dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām un Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un Eiropas Savienības Struktūrfondu uzraudzības komitejā"
  3. Secinājumi pēc 08.06.2016. notikušās konferences

Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Rasma Pīpiķe
Biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Linda Jākobsone
Valsts kanceleja