Laiks: 2016. gada 28. septembra plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 24.08.2016. sēdes protokolu un 28.09.2016. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

par http://www.barikadopedija.lv/

Andrejs Cīrulis

Nodibinājums "Barikadopēdijas fonds"

3.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas plāns* 2017. - 2018.gadam

Anita Kleinberga

Kultūras ministrija

4.

Aktualitātes saistībā ar Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta izstrādi

Madara Ūlande

Biedrība "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija"

Agnese Lešinska

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

5.

Valsts budžeta programmas "NVO fonds" prioritātes 2017. gadam (izstrādātas NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā)

NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas pārstāvis

6. 

Dažādi:

  1. Informācija par juristu organizācijām NVO sektorā;
  2. Pētījuma rezultāti par topošo policijas priekšnieku sadarbību ar NVO;
  3. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Rihards Bunka

Latvijas Juristu apvienība

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece