Laiks: 2016. gada 26. oktobra plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 28.09.2016. sēdes protokolu un 26.10.2016. sēdes darba kārtību

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.          

Prezentācija "Minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts" (Skaidrojums par grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kuri stāsies spēkā 01.01.2017)

Airīna Dreimane

Labklājības ministrija

3.          

Ziņojums par aktuālo saistībā ar Latvijas Otrā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējumu (Atvērtās pārvaldības iniciatīva (OGP))

Inese Kušķe

Valsts kanceleja

4.

Par Memoranda padomes organizēto konferenci

Ieva Aile

Valsts kanceleja

5.          

Memoranda padomes 2016. gada darba plāna izpildes apkopojums (t.sk. turpmākā rīcība memoranda padomes darba plāna 2017. gadam izstrādē)

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

6.          

Par Memoranda padomes pārstāvju deleģēšanu dalībai Finanšu ministrijas organizētajā sanāksmē, kas tiek rīkota, lai izpildītu Memoranda padomes 2016. gada 28. septembra sēdē nolemto

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

7.          

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece