Laiks: 2016. gada 25. maijā plkst. 11.00
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 30.03.2016. un 11.05.2016. sēžu protokolus un 25.05.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2. 

Aktuālā informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.plānošanas perioda prioritātes “Pilsoniskās sabiedrības fonds” virzību

Haralds Beitelis
Valsts kanceleja

Boris Kņigins
Finanšu ministrija

2.          

Memoranda padomes diskusija par darba organizācijas jautājumiem, to skaitā, iespējamām izmaiņām Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums"

Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Rasma Pīpiķe
Latvijas pilsoniskā alianse

Rihards Bunka
Latvijas Juristu apvienība

3.          

Dažādi:

  1. Informācija par MK un NVO 08.06.2016. konferenci
  2. Pārstāvju deleģēšana ES struktūrfondu uzraudzības komitejā un attīstības sadarbības projektu vērtēšanas komisijā.
  3. Informācija par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes paplašināto sēdi, kas notiks šī gada 15.jūnijā plkst. 15:00-17:00 LU Akadēmiskās bibliotēkas konferenču zāle, Kalpaka bulvārī 4.
  4. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kanceleja

Solvita Vēvere
Kultūras ministrija