Laiks: 2016. gada 24. augustā plkst. 13:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļajā zālē, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 29.06.2016. sēdes protokolu un 24.08.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.       

Par Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšanu (pilnvaru termiņš līdz 28.02.2017.)

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Informatīvie jautājumi

3.          

Prezentācija par konceptuālo ziņojumu "Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā"

Solvita Vēvere

Kultūras ministrija

4.          

Aktuālā informācija par Atvērtās pārvaldības iniciatīvas (Open Government Partnership) Latvijas 2.rīcības plāna novērtējumu

Inese Kušķe

Valsts kanceleja

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

5.          

Memoranda padomes pārstāvja izvirzīšana darbam Labklājības ministrijas izveidotajā padomē 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas uzraudzībā (saņemta Labklājības ministrijas 12.07.2016. vēstule Nr. 35-4-09/1481)

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

6. 

Memoranda padomes pārstāvju izvirzīšana dalībai NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

7.          

Dažādi:

  1. Informācija par juristu organizācijām NVO sektorā;
  2. Pētījuma rezultāti par topošo policijas priekšnieku sadarbību ar NVO;
  3. “Nacionālā NVO fonda aktualitātes”;
  4. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Rihards Bunka

Latvijas Juristu apvienība

Kristīne Zonberga

Latvijas Pilsoniskā alianse

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs