Laiks: 2016. gada 23. novembris plkst. 15:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 26.10.2016. sēdes protokolu un 23.11.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Jautājumi, kuros nepieciešams pieņemt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu

2.          

Par grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Zaiga Pūce

Biedrība "Ascendum", Memoranda padomes vadītāja vietniece

Astra Kaļāne

Solveiga Ozola

Finanšu ministrija

Airīna Dreimane

Labklājības ministrija

3.          

Par NVO iespējām līdzdarboties sabiedriski konsultatīvajās padomēs

Jānis Volberts

Biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna" 

Krista Baumane

Līga Stafecka

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" 

Ilze Jurča

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

Informatīvie jautājumi

4.          

Informācija par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

5.          

Dažādi:

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs