Laiks: 2016. gada 11. maijā plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2. stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.       

Apstiprināt 24.03.2016. un 30.03.2016. sēžu protokolus un 11.05.2016. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.          

Krista Brantevica

Labklājības ministrija

 

Inese Šteina

Nodarbinātības valsts aģentūra

 

Diskusijā aicināta piedalīties:

Ilze Rudzīte

Latvijas Pašvaldību savienība

3.          

Jolanta Borīte,

Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs

4.          

Par Memoranda padomes pārstāvju deleģēšanu citās institūcijās

Rasma Pīpiķe

„Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece

5.          

Dažādi:

  1. MK un NVO 08.06.2016. konferences organizatoriskie jautājumi
  2. G.Jankova pilnvaru izbeigšanās līdz ar amata maiņu biedrībā “Sabiedrība par atklātību - Delna”
  3. Pārstāvja deleģēšana ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 
  4. Pārstāvja deleģēšana attīstības sadarbības projektu vērtēšanas komisijā
  5. Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Linda Jākobsone

Valsts kanceleja

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja