Laiks: 2014.gada 17.decembris plkst.11.00.

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1. 

Apstiprināt 17.12.2014. sēdes darba kārtību

Memoranda padomes vadītāja vietniece, eLPA direktora vietas izpildītāja Inta Šimanska

2. 

Latvijas prezidentūras ES padomē sekretariāta ziņojums par NVO projekta konkursa rezultātiem un iespējām NVO prezidentūras ietvaros piedalīties EK publiskās diskusijās

Latvijas prezidentūras ES padomes sekretariāta komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Linda Jākobsone

3. 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes vidēja termiņa prioritātes un 2014.gada darba plāna pārskats, 2015.gada darba plāna prioritātes

Memoranda padomes vadītāja vietniece, eLPA direktora vietas izpildītāja Inta Šimanska

4. 

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

Memoranda padomes vadītāja vietniece, eLPA direktora vietas izpildītāja Inta Šimanska

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984
laura.titane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv