Laiks: 2013.gada 13.februārī plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 12.12.2012 sēdes protokolu

E.Dreimane 

2.  

Apstiprināt 13.02.2013 sēdes darba kārtību

E.Dreimane 

3.  

Ārlietu ministrijas ziņojums par sabiedrības līdzdalības praksi

Andris Vilcāns, ĀM, vēstnieks, Plānošanas grupas vadītājs

NVO pārstāvis 

4.  

Par "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 31 panta interpretāciju („Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.") 

I.Lipovska,

Finanšu ministrija

5.  

ESF atbalsts administratīvās kapacitātes stiprināšanai 2014.-2020.gadā

S.Gulbe,

Valsts kanceleja

6.  

Par Zemkopības ministrijas (ZM) īstenoto praksi sabiedrības līdzdalības atspoguļošanā normatīvo aktu projektu anotācijās

ZM pārstāvis.

Laura Karnīte, Dzīvnieku SOS

7.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane 
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv