Laiks: 2013.gada 12.jūnijā plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Par Memoranda padomes locekļu rotāciju

Darbu Padomē beidz

  • Āris Ādlers, Latvijas Lauku forums;
  • Māris Bērziņš, Latvijas Tirgotāju asociācija.

Darbu Padomē uzsāk

  • Zigfrīda Ozoliņa, Tēvzemes Aizstāvju barikādes 1991;
  • Ilze Riekstiņa, Bauskas Jauniešu integrācijas klubs Strops-39.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 24.04.2013. sēdes protokolu

E.Dreimane

3.  

Apstiprināt 12.06.2013 sēdes darba kārtību

E.Dreimane

4.  

Par „Reģionālās politikas pamatnostādņu projektu 2013.-2019.gadam”

J.Butņicka, VARAM

5.  

Par Kultūras ministrijas jaunajām iniciatīvām pilsoniskās sabiedrības jomā un iecerēm Pilsoniskās sabiedrības padomes turpmākam darbam

S.Vēvere, KM

6.  

Par post2015 procesu un NVO iespējām jauno tūkstošgades mērķu pieņemšanā

A.Grīnberga, Ārlietu ministrija;

I.Vaivare, LAPAS

7.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tel. 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv