Laiks: 2013.gada 10.jūlijā plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 12.06.2013. sēdes protokolu

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 10.07.2013 sēdes darba kārtību

E.Dreimane

3.  

Par Memoranda teksta grozījumu projektu 

Prezentācija

E.Dreimane, L.Kučinska, A.Gobiņš

4.  

Par Memoranda padomes nolikuma grozījumu projektu

E.Dreimane, L.Kučinska, A.Gobiņš

5.  

Memoranda padomes darba plāna 2013.-2015.gadam apstiprināšana 

E.Dreimane, L.Kučinska

6.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tel. 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv