Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem. 2014.gadā Memoranda teksts aktualizēts.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 540 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām informēt par šo vēlmi Memoranda padomes sekretariātu, rakstot e-pastu uz nvo@mk.gov.lv.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija un tās darbību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.14 „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums”, kas pieņemti 2014. gada 7. janvārī. 

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā organizācija, amats

E-pasts

  Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs  
Kristīne Zonberga Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore kristine@nvo.lv
Ivars Balodis Nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons" valdes priekšsēdētājs ivars@apeirons.lv
Inese Tauriņa Biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" direktore    inese.taurina@delna.lv
Vita Anda Tērauda Nodibinājuma "Latvijas Dabas fonds" direktore vita.terauda@ldf.lv
Jānis Rozītis  Nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” direktors jrozitis@pdf.lv
Iveta Kažoka Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" direktore iveta.kazoka@providus.lv
Indra Lūse Biedrības “Latvijas juristu apvienība” valdes locekle indra.luse@jelgava.lv
Kirils Solovjovs Biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" pārstāvis mppp@kirils.com
Baiba Bāne Finanšu ministrijas valsts sekretāre baiba.bane@fm.gov.lv
Ingus Alliks Labklājības ministrijas valsts sekretārs ingus.alliks@lm.gov.lv
Dace Vilsone Kultūras ministrijas valsts sekretāre dace.vilsone@km.gov.lv
Edvīns Balševics Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs  edvins.balsevics@varam.gov.lv
Mihails Papsujevičs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs mihails.papsjuevics@tm.gov.lv
Ilze Skrodele Ministru prezidenta padomniece valsts pārvaldes jautājumos ilze.skrodele@mk.gov.lv

Saskaņā ar sadarbības memorandu un nolikumu Memoranda padome nosaka vidēja termiņa prioritātes un apstiprina darba plānu.

2024. gada 31. janvārī Memoranda padome apstiprināja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes darba plānu 2024. - 2026. gadam, izvirzot šādus prioritāros mērķus:

  1. Sekmēt labvēlīgu tiesisko, finanšu un darbības vidi pilsoniskās sabiedrības, biedrību un nodibinājumu aktivitātēm, izaugsmei un ilgtspējai;
  2. Sekmēt efektīvus, iekļaujošus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus un nodrošināt pilsonisko dialogu.

Ar mērķi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei ir tiesības deleģēt pārstāvjus Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs un citos formātos pēc nepieciešamības.

Pārstāvju deleģēšana notiek saskaņā ar Padomē 2021. gada 26. maijā apstiprināto "Kārtību, kādā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos".

Memoranda padomes sēde 8. maijā. Sēdes dalībnieki MK Zaļajā zālē
Ministru kabineta sēžu zāle
Cilvēka roka paraksta dokumentu, kas atrodas uz galda.
Cilvēki sadarbojas
Cilvēks paraksta dokumentu
Kastē tiek liktas vēlēšanu zīmes