LR Ministru prezidenta M.Kučinska uzruna pasākumā, kas veltīts Latvijas Valsts policijas izveides 100. gadadienai.

Augsti Godātais I.Ķuža kungs!
Virsnieki, policisti! 
Dāmas un kungi!

Latvijas valsts dibināšanas simtgade ir svētku un atmiņu laiks. Toreiz, 1918.gada vēlā rudenī tika dibināta valsts un, lai nodrošinātu tās pastāvēšanu, viena pēc otras radās dažādas valsts institūcijas, arī Valsts policija. Divas nedēļas pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas Tautas padome pieņem pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu, tādejādi liekot pirmos pamatus Latvijas policijas izveidei. No šodienas skatu punkta raugoties ir grūti saprast to cilvēku motivāciju, kuriem pietika drosmes kļūt par Latvijas policistiem. Nebija ne ieroču, ne mundieru, bet bija vīri, kas nebaidījās un prata izdarīt pareizo izvēli. Tolaik Latvijā visu noteica vācu bruņotie spēki, kuri nebūt negribēja redzēt sev līdzās, bruņotus Latvijas policistus. Tomēr viņi neatkāpās.

Deviņdesmito gadu sākumā, daudziem brūkošās padomju Latvijas iekšlietu sistēmas un milicijas darbiniekiem atkal bija jāizdara izvēle- vai par brīvu Latviju vai pret to. Daudziem tas noteikti nebija viegls lēmums, bet mēs atceramies, ka traģiskajās 1991.gada janvāra dienās milicijas darbinieki bija gatavi stāties pretī OMON sarīkotajam teroram.

Šodien mēs noliecam galvas un pieminam visus Latvijas policistus, kuri tika represēti Latvijas okupācijas gadā. Mēs atceramies arī tos , kuri zaudēja dzīvību pildot savus amata pienākumus 1991.gada janvārī. Pieminam visus, kuri ir zaudējuši dzīvību stāvot likumības un sabiedrības drošības sardzē.

Latvijas policijas simboli ir tās emblēmā- Vairogs, mirdzošs Auseklis un zobens. Pārtulkojot šīs zīmes, tās skanētu -Drošība un aizsardzība ikvienam, bez izšķirības. Tās paspārnē miers un attīstība. Visbeidzot likumi, kuriem jāpakļaujas visiem.

Apsveicu Latvijas policiju tās Simtajā dzimšanas dienā! Kārtībai jābūt!